Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam tại Thành Phố Lào Cai Lào Cai

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Lào Cai.

  • Vietcombank Thành Phố Lào Cai
  • Chi nhánh Lào Cai

    Số 79 đường Hoàng Liên, phường Cốc Lếu, Thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

  • Vietcombank Thành Phố Lào Cai
  • PGD Kim Tân

    Số nhà 511 đường Hoàng Liên, Phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai