Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam tại Huyện Hải Hậu Nam Định

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Hải Hậu.

  • Vietcombank Huyện Hải Hậu
  • PGD Hải Hậu

    TDP 1 TT Yên Định, Huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định