Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam tại Huyện Ý Yên Nam Định

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Ý Yên.

  • Vietcombank Huyện Ý Yên
  • PGD Ý Yên

    Ô M56 Cụm công nghiệp làng nghề TMDV phía Nam thị trấn Lâm, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định