Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam tại Huyện Diễn Châu Nghệ An

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Diễn Châu.

  • Vietcombank Huyện Diễn Châu
  • PGD Diễn Châu

    Kiot số 4 - Trung tâm Thương mại Mường Thanh, Thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An