Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam tại Thị Xã Cửa Lò Nghệ An

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thị Xã Cửa Lò.