Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam tại Huyện Ninh Sơn Ninh Thuận

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Ninh Sơn.

  • Vietcombank Huyện Ninh Sơn
  • PGD Ninh Sơn

    Thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận