Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam tại Thành Phố Phan Rang Ninh Thuận

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Phan Rang.

  • Vietcombank Thành Phố Phan Rang
  • Chi nhánh Ninh Thuận

    Số 47 đường 16/4, phường Kinh Dinh, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

  • Vietcombank Thành Phố Phan Rang
  • PGD Tháp Chàm

    669 đường 21/8, phường Bảo An, Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận