Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam tại Huyện Phù Ninh Phú Thọ

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Phù Ninh.

  • Vietcombank Huyện Phù Ninh
  • PGD Phù Ninh

    Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ