Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam tại Thành Phố Việt Trì Phú Thọ

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Việt Trì.

  • Vietcombank Thành Phố Việt Trì
  • PGD Hùng Vương

    1274 ĐL Hùng Vương, Phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

  • Vietcombank Thành Phố Việt Trì
  • Chi nhánh Việt Trì

    1606A đường Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ