Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam tại Thành Phố Tuy Hòa Phú Yên

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Tuy Hòa.

  • Vietcombank Thành Phố Tuy Hòa
  • Phú Yên

    194-196 Hùng Vương, phường 4, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên

  • Vietcombank Thành Phố Tuy Hòa
  • PGD Duy Tân

    Số 50 đường Duy Tân, phường 4 ,quận Tuy Hòa, Tp Tuy Hòa