Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam tại Huyện Lệ Thủy Quảng Bình

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Lệ Thủy.

  • Vietcombank Huyện Lệ Thủy
  • PGD Lệ Thuỷ

    Tổ dân phố 6, Thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình