Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam tại Thành Phố Đồng Hới Quảng Bình

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Đồng Hới.

  • Vietcombank Thành Phố Đồng Hới
  • Chi nhánh Quảng Bình

    Số 03 Lý Thường Kiệt, phường Hải Đình, Đồng Hới, Quảng Bình.

  • Vietcombank Thành Phố Đồng Hới
  • PGD Đồng Hới

    Tiểu khu 9 phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, Quảng Bình