Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam tại Huyện Bình Sơn Quảng Ngãi

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Bình Sơn.

  • Vietcombank Huyện Bình Sơn
  • Chi nhánh Dung Quất

    Khu công nghiệp Đông Dung Quất, Khu kinh tế Dung Quất, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

  • Vietcombank Huyện Bình Sơn
  • PGD Bình Sơn

    Quốc lộ 1A, thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.