Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam tại Huyện Đức Phổ Quảng Ngãi

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Đức Phổ.

  • Vietcombank Huyện Đức Phổ
  • PGD Đức Phổ

    Số 266 Nguyễn Nghiêm, thị trấn Đức Phổ, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi