Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam tại Huyện Nghĩa Hành Quảng Ngãi

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Nghĩa Hành.

  • Vietcombank Huyện Nghĩa Hành
  • PGD Nghĩa Hành

    Thôn Phú Vĩnh Trung, Thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi