Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam tại Huyện Hải Hà Quảng Ninh

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Hải Hà.

  • Vietcombank Huyện Hải Hà
  • PGD Hải Hà

    Số 66 phố Trần Bình Trọng, thị trấn Quảng Hà, Huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh