Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam tại Huyện Tiên Yên Quảng Ninh

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Tiên Yên.

  • Vietcombank Huyện Tiên Yên
  • PGD Tiên Yên

    Số 04 phố Thống Nhất, thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh