Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam tại Thành Phố Móng Cái Quảng Ninh

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Móng Cái.

  • Vietcombank Thành Phố Móng Cái
  • Chi nhánh Móng Cái

    Số 05 Đường Hùng Vương, phường Trần Phú, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

  • Vietcombank Thành Phố Móng Cái
  • PGD Hùng Vương

    Số 02, đường Vân Đồn, phường Trần Phú, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh