Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam tại Huyện Hòa Thành Tây Ninh

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Hòa Thành.

  • Vietcombank Huyện Hòa Thành
  • PGD Hòa Thành

    01-03 đường Trương Quyền, khu phố 2, thị trấn Hòa Thành, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh