Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam tại Huyện Tân Châu Tây Ninh

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Tân Châu.

  • Vietcombank Huyện Tân Châu
  • PGD Tân Châu

    Số 12 Hai Bà Trưng, Long Thạnh A, Tân Châu, An Giang