Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam tại Thành Phố Tây Ninh Tây Ninh

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Tây Ninh.

  • Vietcombank Thành Phố Tây Ninh
  • Chi nhánh Tây Ninh.

    Số 313, đường 30/4, khu phố 1, phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.