Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam tại Huyện Đông Hưng Thái Bình

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Đông Hưng.

  • Vietcombank Huyện Đông Hưng
  • PGD Đông Hưng

    Tổ 6, Thị trấn Đông Hưng, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình