Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam tại Thành Phố Thái Nguyên Thái Nguyên

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Thái Nguyên.

  • Vietcombank Thành Phố Thái Nguyên
  • Chi nhánh Thái Nguyên

    Số 10 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên