Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam tại Huyện Tĩnh Gia Thanh Hóa

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Tĩnh Gia.

  • Vietcombank Huyện Tĩnh Gia
  • PGD Tĩnh Gia

    Thôn Nam Yến, xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa