Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam tại Huyện Càng Long Trà Vinh

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Càng Long.

  • Vietcombank Huyện Càng Long
  • PGD Càng Long

    Khóm 5, thị trấn Càng Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh