Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam tại Huyện Tiểu Cần Trà Vinh

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Tiểu Cần.

  • Vietcombank Huyện Tiểu Cần
  • PGD Tiểu Cần

    Khóm 1, Thị trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh