Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam tại Thành Phố Trà Vinh Trà Vinh

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Trà Vinh.

  • Vietcombank Thành Phố Trà Vinh
  • Chi nhánh Trà Vinh

    Số 28 Nguyễn Thị Minh Khai, P2, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh