Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam tại Huyện Vĩnh Tường Vĩnh Phúc

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Vĩnh Tường.

  • Vietcombank Huyện Vĩnh Tường
  • PGD Thổ Tang

    Thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc