Công ty dệt Hòa Thọ

Địa chỉ: 36 Ông ích đường, q.cẩm lệ

Số lượng: 1 máy

Giờ hoạt động: 24h/7

Gửi tiền qua máy:

Chi nhánh quản lý:

Bản đồ đường đi đến Công ty dệt Hòa Thọ


Các điểm đặt ATM Vietcombank Quận Cẩm Lệ