Cty Viễn thông Liên tỉnh KV III

Địa chỉ: 04 Ông Ích Khiêm, Hải Châu

Số lượng: 1 máy

Giờ hoạt động: 24h/7

Gửi tiền qua máy:

Chi nhánh quản lý:

Bản đồ đường đi đến Cty Viễn thông Liên tỉnh KV III


Các điểm đặt ATM Vietcombank Quận Hải Châu