PGD Cẩm Lệ

Địa chỉ: 189 Ông Ích Đường Cẩm Lệ

Số lượng: 1 máy

Giờ hoạt động: 24h/7

Gửi tiền qua máy:

Chi nhánh quản lý:

Bản đồ đường đi đến PGD Cẩm Lệ


Các điểm đặt ATM Vietcombank Quận Cẩm Lệ