Tổng CT Điện lực Miền Trung

Địa chỉ: 395 Trưng Nữ Vương, Q.Hải Châu

Số lượng: 1 máy

Giờ hoạt động: 24h/7

Gửi tiền qua máy:

Chi nhánh quản lý:

Bản đồ đường đi đến Tổng CT Điện lực Miền Trung


Các điểm đặt ATM Vietcombank Quận Hải Châu