Trung tâm giới thiệu việc làm

Địa chỉ: Cổng KCN Hòa Khánh, Liên Chiểu

Số lượng: 2 máy

Giờ hoạt động: 24h/7

Gửi tiền qua máy:

Chi nhánh quản lý:

Bản đồ đường đi đến Trung tâm giới thiệu việc làm


Các điểm đặt ATM Vietcombank Quận Liên Chiểu