KCN Gián Khẩu

Địa chỉ: Lô C3.6 - Khu Công Nghiệp Gián Khẩu - Huyện Gia Viễn - Ninh Bình

Số lượng: 2 máy

Giờ hoạt động: 24h/7

Gửi tiền qua máy:

Chi nhánh quản lý:

Bản đồ đường đi đến KCN Gián Khẩu