Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Sơn Tịnh

Địa chỉ: P Trương Quang Trọng, TP Quảng Ngãi

Số lượng: 2 máy

Giờ hoạt động: 24h/7

Gửi tiền qua máy:

Chi nhánh quản lý:

Bản đồ đường đi đến Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Sơn Tịnh


Các điểm đặt ATM Vietcombank Thành Phố Quảng Ngãi