PGD Ba Hòn

  • Địa chỉ: Nền 19-20 Lô L1 Đường số 6( Quốc lộ 80) - Khu phố Ba Hòn, Thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương
  • Số điện thoại: 077 3750 659
  • Số Fax: 077 3750 658
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý: Nguyễn Trung Hiếu - Trưởng phòng

Bản đồ đường đi đến PGD Ba Hòn