Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam tại Lạng Sơn

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 11 quận huyện của Lạng Sơn. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Lạng Sơn 1 địa điểm,...

    • Thành Phố Lạng Sơn
    • Chi nhánh Lạng Sơn

      Tầng 1 Trung tâm thương mại Phú Lộc, dự án Phú Lộc IV, phường Vĩnh Trại, Tp Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

  • Xem tiếp...

Chi nhánh Vietcombank tại quận/huyện của Lạng Sơn