Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam tại Lào Cai

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 9 quận huyện của Lào Cai. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Lào Cai 2 địa điểm,...

  • Thành Phố Lào Cai
  • Chi nhánh Lào Cai

   Số 79 đường Hoàng Liên, phường Cốc Lếu, Thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

  • Thành Phố Lào Cai
  • PGD Kim Tân

   Số nhà 511 đường Hoàng Liên, Phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

 • Xem tiếp...

Chi nhánh Vietcombank tại quận/huyện của Lào Cai