Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam tại Quảng Nam

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) có tổng cộng 8 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 18 quận huyện của Quảng Nam. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Huyện Núi Thành 1 địa điểm, Huyện Duy Xuyên 1 địa điểm, Huyện Thăng Bình 1 địa điểm, Huyện Điện Bàn 2 địa điểm, Thành Phố Hội An 1 địa điểm, Thành Phố Tam Kỳ 2 địa điểm,...

  • Thành Phố Tam Kỳ
  • Chi nhánh Quảng Nam

   35 Trần Hưng Đạo, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

  • Huyện Núi Thành
  • PGD Chu Lai

   thôn Vân Thạch, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

  • Thành Phố Tam Kỳ
  • PGD Tam Kỳ

   456 Phan Chu Trinh, thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam

  • Thành Phố Hội An
  • PGD Hội An

   02 Trần Cao Vân, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

  • Huyện Duy Xuyên
  • PGD Duy Xuyên

   Thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

  • Huyện Thăng Bình
  • PGD Thăng Bình

   Tổ 5 thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

  • Huyện Điện Bàn
  • PGD Điện Bàn

   151 Mẹ Thứ, phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

 • Xem tiếp...

Chi nhánh Vietcombank tại quận/huyện của Quảng Nam