Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam tại Thái Nguyên

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 9 quận huyện của Thái Nguyên. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Thái Nguyên 1 địa điểm,...

Chi nhánh Vietcombank tại quận/huyện của Thái Nguyên