PGD Biển Hồ

  • Địa chỉ: 737 Phạm Văn Đồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
  • Số điện thoại: 059 3867927
  • Số Fax: 059 3867929
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý: Trần Anh Thắng - Trưởng phòng

Bản đồ đường đi đến PGD Biển Hồ


Các chi nhánh Vietcombank Thành Phố Pleiku